Qué és un Administrador de Finques?

L'Administrador de Finques Col·legiat és un Professional lliberal que de forma habitual, continuada i retribuïda presta serveis d'administració i assessorament als propietaris de béns immobles, ja siguin rústics o urbans, administrant els seus lloguers i portant la gestió de les seves Comunitats de Propietaris. Desenvolupant una activitat de gran valor socioeconòmic que afecta, de manera directa, pràctica i quotidiana, a la vida dels ciutadans.


Funcions de l'Administrador de Finques Col·legiat

Gestionar, conservar i rentabilitzar els béns

L'Administrador de Finques gestiona els béns immobles de tercers amb criteris professionals, conscient del seu valor com a bé d'inversió i estalvi, i en molts casos com a llegat familiar. S'ocupa del manteniment de la propietat immobiliària per tal de revaloritzar-la i per millorar la seva rentabilitat.

Mitjançar

Una de les seves principals tasques i capacitats és la d'intervenir entre propietaris i llogaters i entre copropietaris d'una comunitat.

Aplicar la legislació

Interpreta i aplica la legislació vigent, unificant criteris per evitar litigis.

Conservar i millorar la propiedad

S'ocupa de gestionar el manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes, buscant la seva millora constantment.

Resoldre conflictes

Busca solucions a tot tipus de conflictes que es generin en les relacions arrendatícies i en les Comunitats de Propietaris de manera ràpida i eficaç.

Representar

A la propietat i a les Comunitats de Propietaris en tots els casos que professionalment els correspongui.

Administrar Comunitats de propietaris

Assessorant-les en el compliment de la normativa legal, aconsellant-les en les seves decisions, vetllant pel seu bon funcionament i complint rigorosament els acords de les juntes.

Administrar l'arrendament

Gestiona el lloguer en tots els seus aspectes, garantint l'habitabilitat de l'immoble per als consumidors i usuaris, buscant l'inquilí adequat, formalitzant el contracte corresponent, dipositant la fiança, cobrant i actualitzant les rendes, pagant totes les despeses que gravin la finca i fent un control exhaustiu dels cobraments.

Valoracions i taxacions

Els administradors de finques podran fer taxacions i valoracions judicials.

Intermediació immobiliària

Els administradors de finques que estiguin inscrits en el Registre d'Agents Immobiliaris podran mitjançar entre propietaris i compradors d'immobles, encara que no els administrin les seves propietats.

Servei reparacions 24h | Política de Privacitat
Preciado Servicios Inmobiliarios, S.L. · C/ Bruc, 18 · 08950 · Esplugues de Llobregat · Barcelona © 2024